Kategorie

Newsletter

Regulamin sprzedaży internetowej

1. Postanowienia ogólne

a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży odzieży w sklepie zywesciany.pl, należącym do firmy Twój Świat, ul. Okrzei 39, 21-400 Łuków, NIP 825-188-34-49, regon 060275351.

b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem lub Kupującym, a sklepem zywesciany.pl, zwanym dalej Sprzedającym.

c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

d) Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

e) Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

2. Dane Klienta

a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

b) Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego),lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.


3. Polityka ochrony prywatności

a) Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).


4. Przedmiot działalności

a) Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.forverticalgardens.com jest sprzedaż gotowych systemów do ogrodów wertykalnych, pojedyńczych elementów do ogrodu werykalnego, mobilnych ogrodów wertykalnych itp.

b) Sprzedający prezentuje zdjęcia oferowanych wyrobów wraz z opisami. Staramy się aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych (np. indywidualne ustawienia monitorów) i sprzedający nie ponosi za nie odpowiedzialności.


5. Zakupy

a) Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.forverticalgardens.com

b) Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku potwierdzam oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).

c) Zapłaty za przedmiot  można dokonać za pomocą portali: Przelewy24 oraz Paypal. Można również wyrazić chęć zapłaty innym sposobem- w tym wypadku proszę o kontakt na office@forverticalgardens.com. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.

d) Po zakupie sklep automatycznie informuje o przyjęciu zamówienia.


6. Ceny

a) Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN), dolarach (USD) lub euro (EUR)  i są cenami brutto. Do zamówienia dołączony jest paragon lub faktura VAT.

b) Koszty wysyłki zależą od ilości oraz gabarytów zamówionych towarów. Więcej o kosztach wysyłki na stronie "Dostawa".

c) Termin realizacji złożonych zamówień od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie to od 3 dni do 30 dni roboczych. Przewidywany czas dostawy poszczególnych towarów podany jest na stronie towaru.

Wady, zwroty

a) Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) kupujący ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 10 dni od daty jego otrzymania przy zachowaniu rachunku (paragonu lub faktury).Zwrot odbywa się na koszt zwracającego. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do klienta .Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem Sprzedający  zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 10 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe. W wypadku zwrotu produktu  koszty dostawy do Klienta przy zwrocie towaru nie są zwracane. Proszę o dołączenie wypełnionego formularza zwrotu.

b) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.

c) Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Jednakże Sprzedający dołoży starań, aby fotografie prezentowanych produktów były najwyższej jakości.

d) Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.


9. Zakończenie

a) W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.